KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: Rozporządzenie) W.P. Sigma sp. z o.o. informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W.P. Sigma Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie Wlkp.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania czynności przed zawarciem umowy, w celu zawarcia, a następnie realizacji umowy, a także w celu realizacji wszelkich obowiązków wynikających ze współpracy stron.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy lub świadczenia przez Spółkę Sigma usług objętych przedmiotem działalności Spółki, na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia i zgodnie z jego treścią.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w zakresie danych zwykłych, w szczególności w zakresie: imienia i nazwiska, adresu, nr NIP, nr PESEL, nr REGON.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres niezbędny do zakończenia realizacji wszelkich obowiązków stron wynikających z umowy bądź zakończenia współpracy.
 6. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą bądź od kontrahentów, przedstawicieli handlowych . Dane mogą również pochodzić ze źródeł publicznie dostępnych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem podjęcia lub kontynuowania współpracy oraz zawarcia i realizacji umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji Umowy i świadczenia usług przez Spółkę Sigma.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym nie podlegają profilowaniu.
 11. Wszelkie sprawy związane z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2018 r. w W.P. Sigma prowadzone są pod adresem e-mailowym rodo@sigma-wp.com.pl
strona główna | oferta | motoryzacyjne | przemysłowe | certyfikaty | dobierz olej | kontakty | sklep internetowy
1988 - 2012 Copyrights © Sigma Sp. z o.o.
[ info@sigma-wp.com.pl ]